SOOLOLAUL

Soololaulus keskendub iga laulja enda repertuaarile. Kammerkoori seisukohalt on oluline, et iga laulja oleks oma häälerühmas piisavalt tugev ning saaks hakkama ka siis, kui ei ole teisi kõrval abistamas. Solistidele pakume erinevaid esinemisvõimalusi ning ärgitame tegelema ka omaloominguga.

Soololaulu tundides tegeleme õpilasele meelepäraste laulude õppimisega ning keskendume ühtlasi ka väga erinevatele hingamis-, ja hääleharjutustele. Kogu õppeprotsess sõltub lauluhuvilise eeldustest ja võimalustest, mida ilmestab väga mitmekesine repertuaar klassikast tänapäevani.