KÕNETEHNIKA

Kõnetehnika keskendub teksti selguse ja diktsiooni parandamisele. Kuna lauldes on oluliselt raskem end selgelt väljendada, on väga oluline, et iga laulja oma kõnetehnikat arendaks. Selleks on erinevad harjutused – nii suulihaste treening kui ka hääleharjutused ning samuti diafragma treenimiseks vajalikud hingamisharjutused. Samuti arendab kõnetehnika üleüldist miimikat ja näitlemisoskust.

PROBLEEMID HÄÄLE KASUTAMISEGA
Nõustamine funktsionaalsete häälehäirete puhul (õige hingamine, foneerimise ja resoneerimise omavahelised seosed). Häälehügieen ja hääletehnika. Hääle tämbri ja diapasooni kujundamine, väljendusrikka laulmise ja kõlaühtluse saavutamine.