AJALUGU

“Selleks, et ehitada tulevikku, peame tundma ka minevikku…”

HELLAS TÄNA

2014. aasta mais lõpetas kaheaastase õppetsükli Laulukool Hellas ning alates septembrikuust loodi Kammerkoor Hellas.

Koori koosseisu kuuluvad noormehed ja neiud, kes on otsustanud igapäeva ja tööelu kõrvalt pühenduda laulmisele ja muusikalisele enesearendamisele. Lisaks muusikalistele õpingutele käime ka laululaagrites, põnevatel kontsertreisidel ning korraldame koos muid toredaid ühisüritusi. Tänu sõpruskooridele ning mitmetele muusikaorganisatsioonidele käime esinemas ka välisriikides ning osaleme erinevates kooriprojektides.

2014. aasta märtsikuus toimus kontsertreis Jaapanisse.

Koorilauljate juures hindame eelkõige nende suurt sisemist kirge laulmise ja muusika vastu, aga ka nende tahtejõudu ja kohusetunnet.

LAULUKOOL HELLAS

Hellase hooaja lõpetamine Mustamäe Laste Loomingu Maja Perepäeval (mai 2013)

1. septembril 2012. aastal alustas tegevust Mustamäe Laste Loomingu Maja all tegutsev Laulukool Hellas. Klassikalise laulukooli õpilased õppisid soolo- ja ansamblilaulu, kõnetehnikat ning solfedžot. Lavapraktikat saadi laialdase kontserttegevusega ning erinevate muusikaetendustega. Kõik õpilased osalesid kohustuslikus korras ka kooritöös. Laulukool loeti lõpetatuks pärast õppekava täitmist, mida tõendab lõpudokument.

Laulukooli lõpueksamist

Kaheaastane soololaulu õppekursus lõppes 28. mail kontserteksamiga, kus osales 13 laulukooli lõpetajat. Iga lõpetaja esitas eksamil ühe loo klassikalisest või tänapäeva laululoomingust ning laulukooli koori poolt tuli esmaettekandele “Bohemian Rhapsody” (F.Mercury) ja “Africa” (D.Paich, J.Porcaro).

Noorte lauljate taset hindas 10-palli süsteemis eksamikomisjon alljärgnevas koosseisus:

  • Toomas Kuter – laulja ja literaat, Pärnu rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi president
  • Merike Viilup – meediakonsultant, Pärnu Rahvusvahelise Ooperimuusika Festivali PromFest meediajuht
  • Kadi Toom – laulja ja muusik
  • Ludmilla Kõrts – ooperisolist
  • Marit Mõistlik-Tamm – Tallinna Ülikooli Muusika osakonna õppejõud, kasvatusteaduste doktor
  • Nelja Turu – Mustamäe Laste Loomingu Maja direktor
  • Anneli Surva – koorijuht ja muusikapedagoog

Kõigi hinnangu andnud eksamikomisjoni liikmete hindamistulemuste aritmeetilise keskmisena saadud lõplike tulemuste põhjal osutusid seekord parimateks Kristiina Valdman, Maia Mägi ning trio koosseisus Olga Timmermann, Kristiina Valdman ja Merily Roopärg (keskmine hinne 9,71 punkti). Ühtlasi jagus eksamikomisjonilt kiidusõnu veel paljudele teistele lauljatetele (Evely Heldring, Olga Timmermann, Mari Liis Pedak, Merily Roopärg, Simona Krivorukova jpt).

Kõik laulukooli lõpetajad jätkavad uuel hooajal Kammerkooris Hellas.

HELLAS 1990ndatest kuni 2012

Hellas oli toona 50-liikmeline, põhiliselt Tallinna ja selle lähiümbruse koolide õpilastest koosnev koorikollektiiv. Oma tegevusaja jooksul on koor selgeks õppinud üle 400 kooriteose, lavaküpseks on saanud ka kolm lasteooperit ja kaks muusikali. Mitmel aastal on olnud esmaettekandes vähemalt üks muusikalavastus.

  • 2001. aastal lastemuusikal “Kõige ilusam”
  • 2002. aastal Soome helilooja Marietta Pokela lasteooper “Mörkö”

2003. aastal olid kavas Indoneesia lauludel põhinev muusikaline kompositsioon ning 2004. aastal mõjusid kuulajaskonnale eriti uudselt ja huvitavalt Türgi lastelaulud. Suurem osa sellest lauluvarast kuulub ka Eesti Raadio heliarhiivi ning M. Pokela lasteooperit “Laevareis” etendati autori nõusolekul Eesti TV-s.

Pidevalt on osaletud mitmesugustel lauluvõistlustel ning antud kontserte mitmetes Eestimaa linnades. Laulureisid on kulgenud läbi paljude Euroopa riikide (Soome, Rootsi, Taani, Norra, Holland, Luksemburg, Belgia, Venemaa, Läti) ning kahel korral on koori võõrustatud ka Ameerika Ühendriikides. Eriti tulemusrikas oli osavõtt Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud muusikafestivalist. Aastal 2009 käisime ka kontsertreisil St Peterburgis esinemas välisesinduste diplomaatidele.

2005. aastal loodi laste- ja noortekoori juurde sobiva järelkasvu koolitamiseks ka Hellase mudilaskoor.

Oleme osalenud peaaegu kõikidel laulupidudel, sealhulgas „Ilmapuu lävel“ aastal 2007 ja „Maa ja ilm“ aastal 2011.

Tunduvalt põhjalikuma ja mitmekesisema muusikalise ettevalmistuse saavutamise eesmärgil avati 2012. aastal põhiliselt laste-ja noortekoori Hellas vilistlaste baasil Hellase Laulukool, mille õppekava nägi ette lisaks kohustuslikule esinemispraktikale ka arvestusi ja eksameid.

HELLASE LOOMINE

1986. aastal loodi Tallinna Mustamäe Laste Loomingu Maja laste- ja noortekoor HELLAS. Koori asutajaks ja praeguseks peadirigendiks on Aleksander Kaidja.

Kontsertesinemine Belgias (1992)