HÄÄLESEADE

Hääleseade annab eeskätt vajalikke oskusi hääleaparaadi kui instrumendi pingevabaks kasutamiseks.

Vokaaltehnilised eesmärgid: pehme ja loomuliku hääletämbri kujundamine, intonatsiooni puhtus, selge diktsioon, hääle tugi, laululine hingamine, registrid, resonaatorid jne.

Individuaaltundides arendatakse vajalikku enesekindlust ja eelhäälestust publiku ees esinemiseks ning ühtlasi antakse ka teadmisi hääle tervishoiust.

Sõltuvalt huvist ja vajadustest on võimalik omandada lisaks klassikalisele hääleseadele ka teatud oskused rokk-, džäss- ja estraadilaulu vokaaltehniliste võtete kohta.